AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Khách viếng thăm

Translate

Powered by Translate

cam-on-anh_TPB (2).jpg

Di tản 1975 vs Trở về 2016

Những người này bỏ nước ra đi  dù

có phải chết trên biển cả

hơn là phải sống với VC.

Nay xem cá Hồi về quê ăn Tết  !!!

 

Di Tản - 1975

pic

pic

pic

Trở về Bính Thân 2016

pic

pic

pic

 

     Mất nước, Nô lệ Tầu Cộng là phải!!!!!!!!!!!!!!!!

up

AcDieu
Google Search:       
RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
msn
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao
Radio_VNHN

TIME