AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

cam-on-anh_TPB (2).jpg

Nhng s tht ... quá tht đến không tin ni ! 

 

" ăn cp CÁI CHT "

 

PHIÊN TOÀ TI LNG SƠN NĂM 1985

Nhân ln đi thăm min Bc, trong mt bui sáng lang thang không có vic gì làm, tôi đã có dp tham d mt phiên toà Đi hình ti Th xã Lng Sơn.

Lng Sơn lúc đó còn nghèo lm, du vết chiến tranh trong cuc chiến năm 1979 vi Trung cng vn còn y nguyên. Sau my năm mt muà, mc sng người dân li càng thê thm hơn.

Th xã nh "đi dăm buc, đã v chn cũ" nhưng li khó mà kiếm được th gì đ ăn sáng ngoài vài c khoai luc và m nước chè tươi

Trong mt bi cnh như thế mà li có v x mt can phm vi ti danh : " c sát và cc k ngoan c, không thành khn khai báo ": khiến tôi cm thy rn rn nhưng li hết sc tò mò !

Pháp đình là mt ngôi chòi lá và "toà án" vn còn dùng trng và chiêng đ kêu gi dân chúng t tp tham gia phiên x công khai, đúng vi "pháp chế" cu nhà nước.

Phm nhân b truy t vi ti danh : " c tình đu đc người em gái rut,cũng va là hàng xóm "đã b giam gi t hơn mt năm trước, nhưng trông li là mt người có v mt hin lành, nhn nhc, trên mt và thân th còn nguyên du vết cu nhc hình t nhng trn tra tn, do công an "tc quá" vì :

"ti đã rành rành như thế mà đánh mãi ... nó vn nht đnh không chu khai !"

Phiên toà kết thúc khá nhanh chóng, sau khi ch tch hi đng x án nêu câu hi:
- Ti giết người cu anh rõ ràng như ban ngày! ti sao anh không chu khai , mà li còn tìm cách "gi v" t t đ trn tránh pháp lut .


Và đây là ln đu tiên sau hơn mt năm tri không nói mt li nào, phm nhân đã m ming t "bin h":

- Thưa quan toà, tôi sng vi mt đưá con trai 3 tui, m nó đã chết vì ... đói và bnh sau khi sanh nó, vì đói kh quá, không có gì cho con ăn nên tôi không mun sng nưã và đã đánh cp con gà duy nht cu em tôi đ nu mt ni cháo trn vi thuc đc, d đnh sáng dy hai b con s ăn đ được chết theo m nó.
Nh
ưng chng may tôi li ng quên đi nên em r tôi đã sang "trm" li ni cháo đ ăn nên mi ra nông ni, chết hết c nhà, ch tôi giết chúng nó làm gì !

- Đúng ra là h đã "ăn cp" cái chết cu hai b con tôi !

Đ
ược bà m và láng ging đu bênh vc nên toà đã x tha bng, và nn nhân được nói li cui cùng trước khi được phóng thích
 
           - Xin toà xét cho tôi được li luôn trong tù , vì dù sao cũng còn chút khoai sn đ ăn, ch bây gi ra ngoài, tôi cũng s t t nưã thì ai chôn tôi ?

Qu
tht không còn gì đ bàn v vinh quang "cc k" ca XHCN!!!

 

up

AcDieu
Google Search:       

Tin vui

Tin Buồn

 

RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
msn
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao
Radio_VNHN

TIME