AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

cam-on-anh_TPB (2).jpg

Tiết lộ về cỗ máy thực phẩm nước Mỹ.‏

Phim tài liệu Tiết lộ về nước Mỹ. Là một cái nhìn độc đáo về những gì làm cho nước Mỹ nổi bật, phim tìm hiểu về các hệ thống và mạng lưới giúp nước Mỹ vận động, giúp nước Mỹ có thức ăn, và giúp cho nền kinh tế Mỹ tăng trưởng. Loạt phim gồm 4 phần: Cỗ máy thực phẩm (Food Machine); Quốc gia di chuyển (Nation On The Move); Quốc gia sử dụng điện(Electic Nation); và sản phẩm Mỹ (Made in the USA).

 

Tiết lộ về cỗ máy thực phẩm nước Mỹ. Phần 1/3

Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm

Tiết lộ về cỗ máy thực phẩm nước Mỹ. Phần 2/3

Tiết lộ về cỗ máy thực phẩm nước Mỹ. Phần 3/3

up

AcDieu
Google Search:       

Tin vui

Tin Buồn

 

RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
msn
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao
Radio_VNHN

TIME