AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Khách viếng thăm

Translate

Powered by Translate

cam-on-anh_TPB (2).jpg

Cách đây mấy ngày (ngày Chúa Nhật 31/7/2016).....

"Quá xá đã....Quá xá đã " khi một Linh Mục giảng thế nầy ở ngay giữa Hà-Nội.    Chĩ hơn 10 phút thôi.

up

AcDieu
Google Search:       
RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
msn
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao
Radio_VNHN

TIME