AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Khách viếng thăm

Translate

Powered by Translate

cam-on-anh_TPB (2).jpg

Vấn đề nghị quyết thương phế binh QLVNCH qua cái nhìn của đại diện TNS Janet Nguyễn

Vấn đề nghị quyết thương phế binh QLVNCH qua cái nhìn của đại diện TNS Janet Nguyễn

Bấm vào link dưới đây để xem video clip:

 

Tin cần biết về vấn đề định cư thương phế binh VNCH tại Hoa Kỳ (phỏng vấn Nam Lộc)

Bấm vào link dưới đây để xem video clip:

up

AcDieu
Google Search:       
RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
msn
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao
Radio_VNHN

TIME