AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Ac Dieu

ImageProxy.gif

"Trận Đánh Quyết Tử trên Cầu Saigon " 30-4-1975

 Clip film tài liệu vài ngày cuối tháng 4-1975 này khiến VC sợ hãi và xấu hổ nên chận từ Việt Nam)Đoạn film tài liệu cho thấy những nhóm Quân nhân trong binh chủng Dù, Nghĩa quân, Nhân dân tự vệ rất ANH HÙNG, chiến đấu chặn, chống quân Giặc Cộng Sản quanh Sài Gòn. Còn dân chúng thì ồ ạt di tản và chạy trốn khỏi tay Giặc Cộng Sản trong lo sợ, hoảng loạn và đau khổ.

 Bài viết và phim ảnh này rất có giá trị làm tài liệu tham khảo cho thế hệ con cháu Hậu Duệ/VNCH. Để thấy được cái giá trị Tự Do, mà cha anh, chú bác đã hy sinh bằng xương máu, cho công cuộc bảo vệ Tự Do Miền Nam VN của người chiến sĩ Tự Do QL.VNCH.

 

Người dân Việt Nam chạy trốn khỏi đất nước để tránh nạn Cộng Sản

up

AcDieu

Tin vui

Tin Buồn

Bài Củ

08-2014

07-2014

06-2014

05-2014

04-2014

03-2014

02-2014

01-2014

RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao

TIME