AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Ac Dieu

Co_VN

Cuốn DVD đầu tiên về TT Ngô Đình Diệm.

 Xin mời xem cho hết, để biết những điều phải trái về
 TT ​ Ngô đình Diệm, nhất là vua Bảo Đại bị truất phế như thế nào, 
​  ​TT  ​ Diệm đã làm được những gì cho VN.
 
T T NGÔ ĐÌNH DIỆM Phần 1 và 2
Cuốn DVD đầu tiên về TT Ngô Đình Diệm.
                                   
 TT. Ngô Dình Diệm  -  Phần 1 Cuốn DVD đầu tiên :

 
                   


 

 

 

up

AcDieu
Google Search:       

Tin vui

Tin Buồn

Bài Củ

09-2014

08-2014

07-2014

06-2014

05-2014

04-2014

03-2014

02-2014

01-2014

RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao

TIME