AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Ac Dieu

 

TÌM THÂN NHÂN ......CHO NGƯỜI NHẠC SĨ LÊ BẢO

Đà MẤT NÀY...NGÀY CHỦ NHẬT 16-11-2014

Lúc 4 giờ Chiều Tại Fountain Valley Hospital.

 

BỆNH VIỆN KHÔNG CHO LÃNH XÁC ANH RA CHO ĐẾN KHI TÌM THẤY THÂN NHÂN CỦA NHẠC SĨ...

 Hiện nay những anh em CQN và nghệ sỹ đang vận động giúp đỡ tìm kiếm thân nhân của CQN Lê Thanh Long (LTL) vì lý do nhà thương sẽ không giao xác của LTL nếu không có thân nhân chứng nhận. Và nếu không có thân nhân nhận thì cơ quan nhà nước toàn quyền sử dụng thân xác của LTL trong những mục đích như là dùng những bộ phận thân thể làm mô hình cho sinh viên học sinh học tập.

  NS_Le_Bao

TÌM THÂN NHÂN

 Nhạc sĩ Lê Bảo, tên thật là Lê Thanh Long, sinh năm 1940 đã qua đời vào lúc 4g00 chiều Chủ Nhật ngày 16 tháng 11 năm 2014 tại BV Fountain Valley.

Về chuyện hậu sự, hiện có một số bạn bè cũ gồm ca nhạc sĩ, các chiến hữu binh chủng Không Quân có thể cùng chung tay lo cho anh, tuy nhiên theo luật, Bịnh viện cần có thân nhân đến nhận mới có thể lãnh xác anh ra được.

Nhạc sĩ Lê Bảo có một người con gái nhưng chưa liên lạc được. NS Lê Bảo cũng còn một người anh rể và mấy cháu gọi bằng cậu ruột, không rõ có lãnh ra được không? Mọi chi tiết xin gọi:

Lộc (714) 868-1751

Xin vui lòng làm phước giúp một tay phổ biến bảhg Tìm Thân Nhân này. Trân trọng biết ơn quý vị.

 

 

 

up

AcDieu
Google Search:       

Tin vui

Tin Buồn

Bài Củ

09-2014

08-2014

07-2014

06-2014

05-2014

04-2014

03-2014

02-2014

01-2014

RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao

TIME