AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Ac Dieu


Biểu tình tại Sài Gòn ngày 29.4.2014 trước tổng lãnh sự Hoa Kỳ

Dân Việt Nam đã không còn sợ hãi nữa rồi !!!

Đả Đảo Chế Độ Cộng Sản Ăn Cướp !!!


https://m.youtube.com/watch?hv=V5P7quxzd0M

Bà con la lớn: đả đảo Cộng Sản, đảng Cộng Sản là đảng cướp.
 
Bieu tinh lon

 

Bieu tinh lon
AcDieu

Tin Buồn

03-2014

02-2014

01-2014

RFI
Nguoi_Viet
RFA

Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH

TIME