AcDieu225
Co Vang Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Acdieu

Hoa hậu Ả Rập 2014

Theo truyền thống đạo Hồi thì tuyệt đối đàn bà con gái đều phải trùm đầu, che mặt, khi ban giám khảo chấm điểm thì tất cả đều trần truồng từ cổ xuống, rất đơn giản và dể chấm điểm, phải không các bạn ?
Hoa Hau A Rap
Không biết ban giám khảo chấm theo tiêu chuẩn nào đây ???

AcDieu

Tin Buồn

2014

01-2014

02-2014

TIME