AcDieu225
Co Vang Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Acdieu

Một tài liệu hay khi cần tới....

Thân gởi bà con tài liệu để tra cứu những khi cần thiết.
tu_dien


Web hay - Tra cứu & Từ điển

www.consumer.gov/idtheft  - Identity_theft

http://www.onguardonline.gov/ - OnGuard Online

http://www.timeanddate.com/ - Time and Date - Xem giờ, đổi giờ, lịch, thời tiết

www.petalia.org/amlich.htm - Tra cứu Âm - Dương lịch Việt Nam

www.thoigian.com.vn/?mPage=L1 - Lịch Vạn Niên

http://www.digitaldutch.com/unitconverter - Chuyển đổi đơn vị đo lường

http://www.countrycallingcodes.com/ - Mã vùng điện thoại các quốc gia & cách gọi

www.indo.com/distance - Khoảng cách các nơi trên thế giới

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html - Thông tin các quốc gia trên thế giới

http://www.biography.com/ - Thông tin, tiểu sử các nhân vật nổi tiếng

http://www.guinnessworldrecords.com/ - Sách kỷ lục thế giới Guinness

http://www.fotw.net/flags/index.html - Thông tin về quốc kỳ các nước

Từ điển

http://tratu.soha.vn/ - Tra từ điển Anh, Việt, Pháp, Nhật, Hàn, Trung, viết tắt

http://www.vdict.com/ - Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nga, máy tính

http://www.webopedia.com/ - Từ điển thuật ngữ máy tính

http://www.acronymfinder.com/ - Từ điển viết tắt

http://www.1tudien.com/ - Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nôm; dịch đoạn văn

http://www.pdictionary.com/ - Từ điển bằng tranh

http://www.encyclopedia.com/ - Bách khoa toàn thư Encylopedia

http://www.britannica.com/ - Bách khoa toàn thư Britannica

http://dictionary.reference.com/ - Tra cứu mọi thứ

http://encarta.msn.com/ - MSN Encarta

AcDieu

Tin Buồn

2014

01-2014

02-2014

TIME