AcDieu225
Co Vang Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Acdieu

Gạch Bát Tràng

Một thương gia Mỹ tới thăm xưởng gạch Bát Tràng Hà Nội. 
Ông ta săm soi các hòn gạch một lúc rồi hỏi:
- Các ông sản xuất được nhiều gạch tốt thế này, 

chắc mai kia thế nào cũng xây nhà to lắm?
Chủ nhiệm sản xuất đáp:
- Không, thưa ngài. Chúng tôi gởi sang giúp Cuba.
- Thế chắc Cuba gởi đường sang biếu các ông?
- Không Cuba gởi đường sang giúp Bắc Triều Tiên.
- Rồi Bắc Triều Tiên gởi nhân sâm sang biếu các ông?
- Không, Bắc Hàn gởi nhân sâm sang biếu Trung Quốc.
- Rồi Trung quốc gởi gạo sang cho các ông?
- Không. Trung quốc gởi đất sét sang cho chúng tôi làm gạch.

AcDieu

Tin Buồn

2014

01-2014

02-2014

TIME