AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Khách viếng thăm

Translate

Powered by Translate

cam-on-anh_TPB (2).jpg

Điểm Tin Thứ Bảy 09.5.2020

Anh Tuấn Phạm

image


BREAKING NEWS

"Kẻ thù lớn bởi vì mình quỳ xuống"

 

 

Người tử tù vỗ tay reo hò
Mười bảy con rối đỏ
Đi ra đi vào
nhảy múa
biểu quyết quanh cái chết
Và hát khúc công lý mù

up

AcDieu
Google Search:       
RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
msn
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao
Radio_VNHN

TIME