AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Ac Dieu

ImageProxy.gif

Tìm Bạn Đỗ Tấn Kiển, Hứa Minh Chánh, Th/s Bé Khủng và tất cả Ác Diểu trước 1975 Ở PD 225 Cần Thơ, bạn nào biết được các anh em nầy xin liên lạc

Acdieu.com hay Phát kd40/bt.tl ban kiểm huấn phone 714 467 8329 hoặc dexer ngo

(pngo1981@gmail.com)

 

Tôi có người bạn muốn tìm người thân trước đồn trú tại "SƯ ĐOÀN IV KHÔNG QUÂN" phi trường "Trà Nóc" tên là TRAN DAI DUC đã rời Cần Thơ va đến được "Pulau Pidong". Quý vị nào biết được tin về anh TRAN DAI DUC xin vui lòng liên lạc với:

Trần Văn Ngọc

714-580-4122

9922 Beechwood Circle

Westminster, CA. 92683

 

Chân thành cảm tạ

up

AcDieu

Tin vui

Tin Buồn

Bài Củ

07-2014

06-2014

05-2014

04-2014

03-2014

02-2014

01-2014

RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao

TIME