AcDieu225
co-vang

 

AcDieu

CALI ĐẦU XUÂN 2014

...... NGHIỆP ......

Thằng " trần trường " là một thằng láo cá.
Muốn bưng bô nên lấy điểm treo hồ.
Tưởng nịnh hót sẻ kiếm được triệu đô.
Giờ sáng mắt xin cộng đồng tha thứ.

Nghiệp là việc ta làm trong quá khứ.
Những việc lành việc dữ của hôm qua.
Để hôm nay nó trở lại với ta.
Bao sung sướng nguy nan ta nhận lãnh.

Nếu việc thiện ngày xưa ta không rãnh.
Việc giúp người ta lại chẵng quan tâm.
Để ngày nay ta ấp nổi thăng trầm.
Những việc đó đều do ta tạo cã.

Muốn tẩy nghiệp cũng đừng nên vôi vã.
Hãy để tâm đừng giao động xôn xao.
Đừng cưỡng lại dẫu cho việc thế nào?
Cũng sẻ hết khi nghiệp ta đã trã.

A/Đ 72A JAN 2014

225

TIME