AcDieu225
Co Vang

 

acdieu

DANH SÁCH HOA TIÊU TỪNG PHỤC VỤ PHI ĐOÀN ÁC ĐIỂU 225

1.  Lê Văn Châu

34. Tạ Văn Điệp (*)

67. Trần Anh Tuấn (Tuấn con)

2.  Hồ Vọng Đông (*)

35. Nguyễn Anh Tuấn (*)

68. Đổ Hoạt

3.  Đỗ Hửu Hậu (*)

36. Trần Văn Tích

69. Ngô Vĩnh Viễn (*)

4.  Đặng Đình Đạt

37. Đoàn Thúc Tôn

70. Nguyễn Ngọc Đĩnh

5.  Nguyễn Văn Chờ

38. Huỳnh Kim Phi

71. Nguyễn Đức Thanh

6.  Hồ Tấn Đạt

39. Nguyễn Huỳnh Ánh

72. Hồ Văn Đức

7.  Bùi Quang Hậu

40. Lê Quang Cư

73. Nguyễn Hoàng Đào

8.  Nguyễn Viết Dương (*)

41. Vỏ Thứ Khanh

74. Lý Minh Quý (*)

9.  Nguyễn Viết Chữ

42. Nguyễn Văn Quý

75. Nguyễn Văn Thanh(*)

10. Trần Quốc Trung (*)

43. Kiêm Long (*)

76. Phan Tấn Khoa

11. Trương Minh Đức

44. Mạc Văn Toàn

77. Nguyễn Văn Cảnh

12. Trần Đức Thưỡng

45. Hoàng Ngọc Minh

78. Nguyễn Hoàng Minh

13. Nguyễn Trường Quang

46. Nguyễn Xuân Tứ

79. Lâm Quang

14. Nguyễn Văn Chánh

47. Hồ Ngọc Thanh

80. Kiều Tấn Sang

15. Nguyễn Vĩnh Xuân

48. Nguyễn Văn Hùng

81. Đoàn Việt Hùng

16. Vỏ Thắng Hão

49. Dương Hữu Mãng

82. Nguyễn Định Tường

17. Huỳnh Phước Đức

50. Trần Văn Quí

83. Nguyễn Văn Bé

18. Phan Thế Thành

51. Đặng Quỳnh

84. Bành Trung

19. Nguyễn Phương Đức

52 Trần Vĩ Thắng

85. Tôn Trọng Nghĩa

20. Nguyễn Thanh Hoàng(*)

53. Ngô Công Thắng

86. Đỗ Văn Ngọc

21. Nguyễn Văn Kim  Ngọc

54. Tăng Dũng

87. Nguyễn Ngọc Trạng

22. Mai Văn Khánh

55. Trần Văn Quỳnh

88. Lê Ngọc Hiệp

23. Nguyễn Hữu Nghề (*)

56. Hà Đông Viễn

89. Huỳnh Văn Sáng

24. Phạm Phú Cang (*)

57. Lý Dũ Hậu

90. Lê Văn Lắm

25. Nguyễn Văn Diên

58. Lê Ngọc Cẫm (*)

91. Đặng Văn Thuận

26. Trần Quốc

59. Phạm Văn Hòa

92. Nguyễn Văn Mạnh

27. Hà Kim Thành (*)

60. Nguyễn Lạc Hồng (*)

93. Nguyễn Văn Tuân

28. Nguyễn Trung Hiếu

61. Phạm Mẫn

94. Võ Ngọc Thành

29. Cao Đắc Lân

62. Phương Hạnh Phát (*)

95. Võ Trường Giang

30. Võ Văn Còn

63. Trần Thanh Nhàn

96. Khưu Bĩnh Huê

31. Liêng Hoàng Điệp

64. Nguyễn Văn Sum

97. Nguyễn Ngọc Sồ

32. Trần Văn Ri

65. Nguyễn Toàn Công (*)

98. Hứa Kim Cao

33. Nhan Hớn Lương

66. Phạm Văn Vấn(*)

99. Nguyễn Quốc Hưng

100. Trần Anh Dũng

 106. Lê Phước Hồng (*)

 112. Lê Bá Chư

101. Nguyễn Văn Bằng

 107. Phạm Thanh Đạm

 113. Nguyễn Đình Hồng

102. Huỳnh Văn Viễn

 108. Lê Quang Sang

 114. Nguyễn Thành Tài

103. Bùi Văn Bằng

 109. Nguyễn Hữu Tín

 115. Dương Chấn Thanh

104. Đào Duy Đức

 110. Phạm Văn Thế

 116. Nguyễn Thanh Bình

105. Nguyễn Xuân Tây

 111. Quách Dũng Tiến (*)

 117. Lê Văn Hùng

 

 118. Nguyễn Văn Tánh

 

 

 

          (*)  Xin Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh những cánh chim Ác Điểu đã anh dũng
                hy sinh, cũng như những cánh chim Ác Điểu đã tách khỏi hợp đoàn, bay vào vùng
                miên viễn xa xôi !!!.

 

ad

Tin Buồn

TIME