AcDieu225
Co Vang

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Thưa quý anh,

Trong quá khứ, các con em thế hệ thứ hai thuộc gia đình Ác Điểu rất thành công trên đường học vấn như các cháu đã đỗ những bằng: M.D, PH.D. Master.D, Enginer, BA, BS v.v... hoặc giả các cháu rất ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ lập gia thất, thế mà chúng ta thiếu phương tiện vinh danh hay chúc mừng đến các cháu. Kể từ hôm nay, mục TIN VUI của trang web A/Đ là sẽ dành cho các cháu cũng như khuyến khích các cháu nhỏ hơn hãy noi gương tốt của các anh chị đi trước.

Trân trọng.

acdieuwebsite@gmail.com

Tin vui

Chúc mừng tân kỷ sư CHRISTOPHER ( CHRIS ) ĐỖ

Chúc Mừng Tân kỹ sư Thức Trần

Chúc Mừng Tân kỹ sư Tom Nguyễn

Chúc Mừng Bác Sĩ Nguyễn Hữu Hạnh

Tin Vui_ái nữ Đạm Phạm

Tin vui_Thạc Sĩ Khánh An

Xin chúc mừng anh chị Khánh.‏

Congratulation to Ác Điểu Huỳnh Sáng

Chúc  mừng Ác Điểu Tín Nguyễn

Congratulation to Ác Điểu Nguyễn Hửu Tín

ad

Tin Buồn

Bài Củ

12-2014

11-2014

10-2014

09-2014

08-2014

07-2014

06-2014

05-2014

04-2014

03-2014

02-2014

01-2014

RFI
Nguoi_Viet
RFA

TIME